X
GO
       
Visma Business - komplett ERP system

Fleksibelt og funksjonsrikt økonomistyringssystem

Systemet gir unike muligheter for spesialdesign tilpasset bedriftens roller og prosesser, og i takt med bedriftens endringsbehov.

Administrasjonsverktøyet i Visma Business er svært fleksibelt, og systemet egner seg for store driftsmiljøer. Det er blant annet en egen tilpasset modul for regnskapsbyråer, og over 100 000 selskaper har på en aller annen måte befatning med Visma Business.

Elektronisk dokumenthåndtering

Visma Dokumentsenter utvider bedriftens forretningsløsning med et effektivt og moderne verktøy for sikker elektronisk bilagshåndtering. Bilag skannes direkte inn i et elektronisk arkiv. Etter innskanning påføres bilagsinformasjon og dokumentet sendes på flyt til ønskede mottakere. Et steg mot mer bruk av elektroniske hjelpemidler og enklere gjenfinning av gamle bilag.

Logistikk

Visma Business kan tilpasses den enkelte bedrift dersom man benytter seg av standardversjon. Det er også meget gode integrasjoner med mer detaljerte og funksjonsrike logistikk løsninger.

Rapportering

Rapporteringstall må være ferskvare for at man skal kunne treffe de riktige beslutningene raskt - samt fleksible i forhold til tilgjengelighet - både via internett og Excel.

Netthandel

Med integrerte netthandelsløsninger kan du selge produkter og tjenester over Internett. Direkte integrasjon med økonomi- og logistikksystemene Visma Global og Visma Business, gjør det enkelt å utvide salgskanalen og gi kundene tilgang til "butikken" 24 timer i døgnet året rundt. Vi har muligheter for tilpasning av deres "butikk" med eget design etc. og forenklede rutiner som gjør oppfølging enklest mulig for dere. Mer om våre Netthandel løsninger finner du her.

Salgs- og markedsstøtte

CRM-funksjonalitet gjør det enkelt å effektivisere bedriftens salg og kundedialog. Mange manuelle rutiner blir borte, kostnadene redusert og nye muligheter dukker opp. Å jobbe mer strukturert med kundene, selve grunnlaget for bedriftens inntjening, gir resultater på alle fronter. Visma SuperOffice er integrert i Visma Business.

Lønn og reiseregning

Våre lønnssystemer dekker områder rundt tradisjonell lønnshåndtering, reiseregninger, fraværsregistrering og feriehåndtering samt rapportering internt og til det offentlige. Columbi Micro har en meget lang erfaring med lønnssystemer fra både Huldt & Lillevik og Visma.

Bankavstemming

Arbeidet med å håndtere banktransaksjoner blir stadig mer krevende. Med bankhåndteringsfunksjonen i Visma får du effektivisert oppgavene knyttet til bankavstemming, OCR-innbetaling, innbetalinger uten KID, AvtaleGiro og remittering. Med Autopay automatiseres disse rutinene ytterligere.

 

 

Kontaktpersoner
  • Tor-Egil
  • Hanne
Tor-Egil
RÅDGIVER / Visma Business - Visma.net ERP

Tor Egil Kristensen har lang erfaring som både konsulent og rådgiver på løsninger rundt Visma Business og Visma.net ERP.

Jeg vil vite mer