X
GO
               
Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Skytjenester gjør livet enkelt for bedrifter og deres ansatte, og sparer både tid og penger. Fagseminaret Update 2018 satt fokus på fremtidens skybase...
Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Norge holder ikke samme digitaliseringstakt som våre naboland, og er forbigått av Sverige både på Visma sin digitale index og EU sin digitale Index. T...
Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Norges Idrettsforbund (NIF), Idrettens Regnskapskontor og alle særforbund og særkretser skal opp i skyen med Visma.net og Columbi. – Vi skal få en me...
Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi er i sterk vekst og har nesten doblet arbeidsstokken i løpet av de siste 12 månedene. Dette inkluderer blant annet et oppkjøp av et regnskapsb...
En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

Vet du hva som er linken mellom Columbi Micro, 600 høner og en væske som skal påvise ulike sykdommer når de testes mot blod på sykehus og laboratorier...
Bransjenytt, Seminarer og kampanjer
01

Få ut finger'n Erna

Publisert
Få ut finger'n Erna

Kjære Erna Solberg – som øverste leder for bedriften Norge AS, så har jeg et stort ønske om at du får fart på innføring av obligtorisk EHF-faktura.

Jeg har jobbet i IT-bransjen i over 30 år og er skuffet over hvor tregt det går med en denne prosessen. EHF står for Elektronisk Handels Format, og vil kunne redusere arbeidstiden det tar med å behandle slike dokumenter dramatisk.

Da røykeloven ble innført var det mye støy. «Dette går ikke», var det mange som uttalte.  Spesielt innom restaurantnæringen. Alle vet i etterkant at dette var fornuftig og ble veldig bra for samfunnet.

Vi har en litt tilsvarende situasjon i Oslo i dag hvor man setter fokus på bilfrie soner og færre parkeringsplasser. Ikke alle er like glade for dette. Jeg tror at når man «kommer i mål» med denne prosessen, vil også dette være noe de fleste synes er meget positivt.

Og jeg ser at det er motstandere mot å innføre påbud om bruk av EHF-faktura og at det heller skal være frivillig. For mange er det kanskje bekvemt å ikke gjøre noen endringer. "Kan vi ikke bare fortsette som før, det er jo så behagelig". Slik tenker man gjerne, og jeg skal innrømme at det gjør jeg selv også i enkelte sammenhenger. Man gidder rett og slett ikke ta bryet med å endre seg.

De fleste datasystemer har i dag mulighet for å kunne produsere EHF-formatet og det burde ikke være noen store hindringer for at både det private næringsliv og det offentlig kunne gå 100% over til denne standarden.

Det har vært en «snakkis» i flere år nå om at dette skal innføres uten at myndighetene har klart å gjennomføre et "påbud" og sette dette ut i praksis. Mange bedrifter benytter det allerede og har gjort det i flere år, men langt nær så mange som burde. Med å innføre et obligatorisk krav til å benytte EHF-format, vil handel og samkvem blir mye mer effektivt og besparende for alle parter.

Jeg jobber i IT-bransjen og vil følgelig ha en fordel av at dette blir innført og satt i gang. Det vil gi mye jobb for oss som leverer slike systemer med å hjelpe bedrifter i gang. Men når den store bølgen har lagt seg, at "alle er i gang" og dataflyten mellom bedrifter blir hel-elektronisk, da vil Norge AS ha et utrolig fortrinn i konkurransen med andre handelspartnere. Mange land har et lavere kostnadsnivå enn Norge med blant annet lavere lønns- og personalkostnader, og dette må Norge kompensere for med effektive og besparende løsninger.

Skal vi jobbe mot et mer konkurransedyktig næringsliv, kommer vi ikke utenom digitalisering og modernisering. Alternativet er å kjøre baklengs inn i framtiden og sette bremseklossene på. Og leser vi næringslivspartiet Høyre sitt partiprogram, kan vi blant annet lese følgende: "Høyres mål er å legge til rette for teknologiutvikling og nye forretningsmodeller som skaper nye arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Teknologiutviklingen innebærer utfordringer, men også nye, store muligheter. Gjennom å automatisere arbeidsprosesser i eksisterende næringsliv, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på helt nye forretningsmodeller kan vi sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger."

Om noen år trer jeg ut av arbeidslivet, men jeg drømmer om at innen den tid, så har vi en mye mer effektiv og digital samhandling mellom handelspartnere enn det er i dag.

Så Erna, få ut finger'n og sett fart! Jeg tror tiden er overmoden nå.

 

 

Foto: Øyvind Andersen

nyhetsarkiv
Søk i arkiv