X
GO
               
Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Skytjenester gjør livet enkelt for bedrifter og deres ansatte, og sparer både tid og penger. Fagseminaret Update 2018 satt fokus på fremtidens skybase...
Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Norge holder ikke samme digitaliseringstakt som våre naboland, og er forbigått av Sverige både på Visma sin digitale index og EU sin digitale Index. T...
Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Norges Idrettsforbund (NIF), Idrettens Regnskapskontor og alle særforbund og særkretser skal opp i skyen med Visma.net og Columbi. – Vi skal få en me...
Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi er i sterk vekst og har nesten doblet arbeidsstokken i løpet av de siste 12 månedene. Dette inkluderer blant annet et oppkjøp av et regnskapsb...
En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

Vet du hva som er linken mellom Columbi Micro, 600 høner og en væske som skal påvise ulike sykdommer når de testes mot blod på sykehus og laboratorier...
Bransjenytt, Seminarer og kampanjer
21

Unngå kjempebøter - gjør deg klar for GDPR

Publisert
Unngå kjempebøter - gjør deg klar for GDPR

Som IT-partner ser vi stadig svikt i sikkerhet og behandling av persondata. Det er et klart behov for å kartlegge dette, og når myndighetene pålegger bedriften internrutiner for håndtering av persondata, snakker vi også om et krav til hver enkel bedrift. 

Slike rutiner innebærer å analysere persondata, IT-systemer og rutiner og komme opp med en slagplan for avvik og rapportering. GDPR er ikke et tema man kan legge til side når fristen i mai er utgått. Det er et lovverk som krever kontinuerlig oppfølging og håndheving av internkontroller. Dermed er utfordringen av organisatorisk karakter og noe som må forankres i hele bedriften. Columbi har hatt fokus på GDPR siden forordningen ble avklart og lagt til rette et grunnarbeid som kan hjelpe andre bedrifter å komme i mål. Vår rolle mot kunden vil være å lede prosjektet eller bistå på det som mange opplever som vanskelig og uoversiktlig å forholde seg til. Vi hjelper til med data-kartlegging, risikovurdering og eliminering, opplæring, konsulenthjelp og tjenester for oppfølging av sikkerhet og personvern, sier rådgiveren.

 

Om GDPR:

  • Den nye personvernforordningen (GDPR) er vedtatt av EU og innføres også i Norge 25. mai 2018.

  • De nye og strengere reglene omfatter alle virksomheter i Norge og brudd på regelverket kan resultere i bøter på inntil 4 prosent av bedriftens omsetning.

  • GDPR gir enkeltpersoner større kontroll med hva personopplysninger benyttes til.

  • Arbeidsgiver er forpliktet til å rapportere til datatilsynet inne 72 timer dersom de har kjennskap til at personopplysninger kan ha kommet på avveie

 

 

nyhetsarkiv
Søk i arkiv