X
GO
               
Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Skytjenester gjør livet enkelt for bedrifter og deres ansatte, og sparer både tid og penger. Fagseminaret Update 2018 satt fokus på fremtidens skybase...
Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Norge holder ikke samme digitaliseringstakt som våre naboland, og er forbigått av Sverige både på Visma sin digitale index og EU sin digitale Index. T...
Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Norges Idrettsforbund (NIF), Idrettens Regnskapskontor og alle særforbund og særkretser skal opp i skyen med Visma.net og Columbi. – Vi skal få en me...
Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi er i sterk vekst og har nesten doblet arbeidsstokken i løpet av de siste 12 månedene. Dette inkluderer blant annet et oppkjøp av et regnskapsb...
En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

Vet du hva som er linken mellom Columbi Micro, 600 høner og en væske som skal påvise ulike sykdommer når de testes mot blod på sykehus og laboratorier...
Bransjenytt, Seminarer og kampanjer
01

Delvis skatt på diett i 2018

Publisert
Delvis skatt på diett i 2018

I følge budsjettavtalen som er fremlagt blir det en delvis skattelegging av diettgodtgjørelsen fra og med 1.1.2018.

Diettgodtgjørelse er i dag skattefri for arbeidstaker, mens for neste år vil kroner 150 av det totale beløpet blir trukket ut som en skattepliktig del for arbeidstakeren og arbeidsgiveren må betale arbeidsgiveravgift av det samme beløpet.

For arbeidsgiveren betyr det at man må splitte opp beløpet i en trekkfri del og en skattepliktig del. Dette gjelder f.eks dietter både ved overnatting på hotell, overnatting på pensjonat og hybel/brakke med eller uten kokemuligheter. Beløpet er fast på 150,- uansett hvilke type diett man er berettiget til.

Det er tilsvarende prinsipp som i 2016 ble innført for delvis skattlegging av kilometergodtgjørelse.

Vi gjør oppmerksom på at de som reiser på regning etter faktiske utlegg, ikke må skatte av de utlegg de har ved overnatting.

Det kan kanskje være tid for en vurdering om hvilke regler og avtaler som er mest gunstig for arbeidsgiver og arbeidstaker i denne sammenheng. Vi anbefaler også at man ser litt på sitt interne regelverk (arbeidsavtaler) og hva man er pliktig til å utbetale til arbeidstakeren dersom man har diettgodtgjørelser ved reiser.

Vi minner også om at diettgodtgjørelse er å anse som arbeidsinntekt og skattlegges dermed etter kontantprinsippet. Det betyr at om man leverer reiseregninger til neste år som faktisk er reist på i 2017, vil deler av dietten bli skattlagt litt unødvendig. Så vi anbefaler å sørge for å få utbetalt årets reiseregninger innen 31.12.

Vi vil komme nærmere tilbake med hvordan dere skal håndtere dette i våre lønns- og reiseregningsprogrammer. Her forventer vi at oppdaterte versjoner vil komme i god tid med nødvendige endringer i systemene. Eventuelt om det også er praktiske grep du som bruker kan gjøre direkte i systemene.

Moss, 1.12.2017

Jens Erik Mjølnerød, daglig leder Columbi Micro AS

nyhetsarkiv
Søk i arkiv