X
GO
 


 

Vil du bruke noen timer på å lære mer om fremtidens ERP- og HR-system og få et innblikk i hvordan du kan ta steget opp i skyen.

ERP og HR i skyen er fleksibelt, brukervennlig og alltid oppdatert. Visma.net er utviklet i Norge for nordisk næringsliv og systemet legger til rette for økt effektivitet gjennom digitalisering og automatisering av forretningsprosesser.

I forbindelse med personvernforordningen («General Data Protection Regulation» eller «GDPR») fra EU som er sendt på høring og som innføres i mai 2018, vil det medføre store endringer av hvordan virksomheter og offentlige myndigheter behandler personopplysninger. Vi tar opp GDPR og belyser dette temaet i vårt seminar på en meget praktisk måte.

 

 

  
Foredragsholdere frA VISMA

Stian Estil /
Product Director, Visma

25 års erfaring med salg, rådgivning og utvikling av ERP systemer i Norge. Vismas ekspert på GDPR.

Knut G Andersen /
Commercial Manager Cloud ERP, Visma
18 års erfaring med salg, rådgivning og utvikling av ERP systemer i Norge

Gunnar Glendrange /
Product Manager Visma.net Payroll
30 års erfaring med salg og utvikling av lønnssystemer i Norge
 

AGENDA
 
09.00 - 09.15 - Velkommen
09.15 - 10.45 - Visma.net ERP, komplett med regnskap og logistikk
10.45 - 11.00 - Pause
11.00 - 12.00 - Praktisk erfaring og eksempler med Visma.net ERP
12.00 - 13.00 - Lunch
13.00 - 14.00 - GDPR, hvordan forholde oss ved bruk av Visma? Hva må bedriftene tenke på?
14.00 - 14.15 - Pause
14.15 - 15.00 - Visma.net Payroll - fremtidens lønnssystem
15.00 - 15.30 - Praktiske erfaringer med Payroll og forenklinger

 
 
  
Velkommen til seminar
Sted: Quality Hotel, Grålum.
Tid: Kl. 09.00 - 15:30
Pris: Gratis (Bindende påmelding, ikke deltatt faktureres med 580,-).
Påmelding: firmapost@columbi.no eller på tlf 69 20 94 00
 

Vi vurderer seminaret som godkjent til 1 time Rettslære vedr. etterutdanning av autoriserte regnskapsførere.

Alle som melder seg på innen 18. oktober får en flott Mightymug,  en termoskopp som ikke velter.


Verdi kr. 279,-.